Zapewniamy transport

Zapewnione zakwaterowanie

Załatwione formalnoci

Opieka podczas trwania studiów

Uniwersytet we Lwowie

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego założony został w 1784 roku. Początkowo, na uczelni funkcjonowały cztery podstawowe wydziały: prawo, teologia, medycyna i filozofia.

Lwowski uniwersytet medyczny posiada czwarty najwyższy stopień akredytacji państwowej. Stopień ten przyznany został za wybitnie wysoki poziom kształcenia studentów. Wraz z przyznaniem wyróżnienia, lwowski uniwersytet przyjął nazwę “Uniwersytet Medyczny we Lwowie”. 21 sierpnia 2003 roku, uczelnia uzyskała obecną nazwę – “Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego”

Obecnie studenci mają możliwość kształcenia na trzech podstawowych kierunkach:

  • Medycyna – 6 letnie,
  • Stomatologia – 5 letnie,
  • Farmacja – 5 letnie.

W 1997 roku na wydziale cudzoziemców, wprowadzona została możliwość kształcenia w języku angielskim. Takie rozwiązanie dostarczyło studentom możliwości kształcenia w wybranym przez siebie języku.

Uniwersytet medyczny na Ukrainie daje możliwość kształcenia pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. Kadra obejmuje obecnie – 1211 naukowców, 113 profesorów, 134 dyrektorów, 23 pracowników VIP (wybitne osobowości), 12 zasłużonych działaczy nauki i techniki.

Na terenie obiektu znajduje się szereg nowocześnie wyposażonych sal, dzięki czemu studenci mają możliwość uzyskania szeroko rozbudowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej.