Zapewniamy transport

Zapewnione zakwaterowanie

Załatwione formalnoci

Opieka podczas trwania studiów

Uniwersytet w Tarnopolu

Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu imienia I. Ja. Horbaczewskiego założony został w 1957 roku jako państwowa uczelnia medyczna. Prowadzona działalność dydaktyczna obejmuje następujące wydziały:

 • Wydział Medyczny,
 • Wydział Farmaceutyczny,
 • Wydział Stomatologiczny,
 • Wydział studentów zagranicznych.

Obecnie w uniwersytecie szkoli się ponad 3500 studentów – z różnych krajów. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie pod względem językowym, w 1998 roku rozpoczęto tutaj naukę w języku angielskim. Ponad 50% wykładowców dysponuje certyfikatem umożliwiającym nauczanie w tym języku. Dzięki temu, obcokrajowcy mają łatwy dostęp do zdobywania wiedzy w wybranym przez siebie kierunku. Zakres kształcenia obejmuje aż 28 tematów z trzema głównymi kierunkami, które podporządkowane są realizacji zadań dla systemu ochrony zdrowia w Tarnopolu i okolicach, w kwestii nauk:

 • choroby systemu sercowo-naczyniowego,
 • prawidłowe odżywianie,
 • problemy osteoporozy,
 • choroby kości i stawów.

Kształcenie oraz zdobyta wiedza w tych dziedzinach ma na celu wprowadzenie nowych perspektyw technologii medycznych na światowym poziomie.

Dodatkowo, studenci uczelni mają łatwy dostęp do realizowanych kół naukowych w trakcie, których zdobywają poszerzoną wiedzę na temat interesujących ich zagadnień i tematów. Uniwersytet w Tarnopolu oferuje możliwość wzięcia udziału w kołach naukowych z następujących dziedzin:

 • chirurgia,
 • pediatria,
 • farmakologia,
 • morfologia,
 • patofizjologia,
 • terapeutyka.

Laboratoria

Studenci mają również możliwość wzięcia udziału w zajęciach realizowanych w pięciu laboratoriach. Każde z nich przeszło państwową akredytację i otrzymały świadectwa kwalifikacji. W laboratoriach znajduje się nowoczesny sprzęt, który pozwala na przeprowadzenie dokładnych badań.